CVO Brandwag Golf Dag

CVO Brandwag Gholfdag Uitnodiging

Monthly Archives: March 2009

Integrasie in skole werk nie

Die akademiese jaar loop vinnig ten einde. Matrikulante is besig met hulle laaste skooleksamens, en ouers wat kleintjies vir die eerste keer skool toe moet stuur, staan nou voor die keuse oor na welke skool die gesin se kosbaarste besitting gestuur moet word.

In menige ouer is daar die kommer oor wat deesdae op die skole gebeur: wat word my kind daar geleer, hoe goed is die standaarde en beteken dit nog enigiets vir my kind se toekoms? En dan is daar die vrae oor veiligheid by die skole, in die lig van al hoe meer berigte van aanrandings, skêrstekery en selfs verkragtings in die skole.

Byna daagliks is daar berigte oor polisieklopjagte by skole, om te soek na versteekte wapens en dwelms. Die probleme met die handhawing van dissipline is bronne van kommer vir ouers, want gewoonlik word die swak dissipline van die skole saamgebring huis toe om ook vir die ouers geweldige hoofbrekens te besorg.

Ons het deur die jare telkens die oorsaak vir al hierdie probleme voor die deur van die multikulturele, geïntegreerde skole, gelê. Maar omdat dit as eksklusiwiteit en ‘n voortsetting van apartheid gesien is, is daar natuurlik nie na geluister nie.

Maar die waarheid het die neiging om altyd te oorwin, en die realiteit van die dag kan op die lange duur nie geïgnoreer word nie.

Die lig oor die land se chaotiese onderwysbedeling begin nou by verskeie opvoedkundiges deurbreek.

Een van die omstrede akademici, met wie ons al hewig verskil het oor van sy uitsprake, prof. Jonathan Janssen, begin nou ook te twyfel of rasse-integrasie in die skole ‘n goeie ding is. Hy baseer dit daarop dat dit lei tot die verlaging van standaarde. Waar hy, volgens ons, egter nie korrek is nie, is dat hy reken dat die invoer van armer swart kinders na middelklas-skole die rede is, en hy heg ‘n welstands- of rykdomskriterium aan die verskille, in plaas van die kultuurverskille, wat ons reken die rede vir die probleem is. Hy sê integrasie lok nie swak middelklasleerlinge nie, maar werkersklasleerlinge wat in wanfunksionele skole in die swart gebiede was.

Dit is dus presies waar die dissiplineprobleem in die skole vandaan kom. Dit word ondersteun deur professor Johan Beckman van die Universiteit van Pretoria, wat sê dat integrasie bydra tot ‘n gebrek aan dissipline en waardes. En die afbreek van waardes is tog iets wat vir ons as Christen-Afrikanerouers onaanvaarbaar is, omdat dit die fondament van opvoeding en bestaan is.

Intussen is daar gerugte in die ANC dat die Uitkomsgebaseerde Onderwys weer bekyk moet word, en as dit nodig is dat dit verwyder moet word, dit desnoods moet gebeur.

Helaas is dit so dat die staat ‘n politieke agenda het. By landbou word nie gekyk na voedselsekerheid nie, maar na ‘n politieke agenda van herverdeling van grond. Daarom is ons ook nie besonder opgewonde dat die regering sal luister na die mening van kundiges in onderwys nie, want hulle het ‘n politieke agenda wat gevolg moet word. Daardie agenda bepaal dat integrasie moet plaasvind, ongeag die uitkoms daarvan. Daardie agenda bepaal dat daar geen geskeide skole mag wees nie, want dit sal die vermoë van sekeres, en die onvermoë van ander beklemtoon, en sê nou net daardie verskille sou ‘n rasse-patroon uitwys…

Daarom, as u nou voor die besluit staan oor waar u kind volgende jaar heen moet gaan, oorweeg hierdie sake. Maar moet u nie laat mislei of u daaraan troos dat daar “gekyk” word na moontlike veranderinge nie. Moenie u kind voor die wolwe gooi, en hoop dat die wolf nie sy bek sal oopmaak om hom te verslind nie, of in die hoop dat daar dalk ‘n ander prooi vir hom sal verskyn nie. U kan nie so met die toekoms van u kind dobbel nie.

http://www.radiopretoria.co.za/Nov17SkoleIntegrasie.html

Berig in ‘Op jou Voorstoep”

landswye-tennis

Dankie tog vir CVO skole

Die nuus van die satanistiese kind wat by ‘n skool in Krugersdorp ‘n ander kind gedood het met ‘n swaard het ‘n skudding veroorsaak. 

Verskeie verwyte word rond gegooi oor die redes vir die “aanval”. Die DA se woordvoerder reken dit is die skool se skuld aangesien die skool se sekuriteit nie na wense is nie. Daar is persone wat van mening is dat dit die ouers se skuld is. Dat die ouers die kind nie moes toelaat om na sekere musiek moes luister nie. 

Ek is egter van mening dat dit die ANC se skuld is. Die ANC het ons eens Christelike staatskole verander in satansneste. 

Hierdie insident is ook nie ge-isoleerd nie. Krugersdorp staatskole was die afgelope tyd heelwat in die nuus. Daar was die vyftienjarige Lizelia Joubert van Hoërskool Jan de Klerk, wat vir 15dae opsoek was. Ook was daar die twee meisies wat hulleself opgehang het en in ‘n brief verklaar het dat dit vir hulle beter was om hulleself dood te maak as om in die mag van satan te beland.

In die goeie “ou” Suid-Afrika was daar nie sulke probleme nie. Die “nuwe” Suid-Afrika het hierdie probleme veroorsaak. Daarom ook dat CVO skole geskep is, om ons kinders te beskerm teen hierdie gevare. 

Dankie tog vir CVO skole!

Landloop – Saterdag 19 Julie 2008

Op Saterdag 19 Julie 2008 was CVO Brandwag die gasheer van ‘n vriendskaplike landloop byeenkoms. Atlete van CVO Brakpan en CVO Pretoria het kom meeding en CVO Brandwag het self 18 atlete gehad wat deelgeneem het.untitled1

untitled2

untitled3

Kultuurdag te CVO Pretoria

Leerlinge van CVO Brandwag het deelgeneem aan die kultuurdag wat gehou is by CVO Pretoria. Alhoewel die kompetisie straf was, het ons leerlinge goed gevaar met verskeie goue en silver pryse.

 

picture-0026

picture-0022

picture-0019

picture-0010

Danie Theron: Een van ons grootste helde.

Anja Piek Gr6

Ons het op Saterdag 17 Mei 2008 vroeg bymekaar gekom by CVO Brandwag. Vandaar het ons in ‘n konvooi na die Danie Theron Monument gery, wat naby Carltonville gelee is. Toe ons by die terrein aankom, was sommiges van ons braaf en het die koppie uitgeklim, terwyl ander minder avontuurlustig was en met motors opgery het na die monument.

By die monument het Oom Chris vir ons meer oor die geskiedenis van Danie Theron vertel. Onder andere het hy ons vertel dat Danie ‘n prokureer in Krugersdorp was en dat hy opgestaan het vir die regte van die boerevroue, nadat ‘n lelike berig oor die boervrou in ‘n engelse koerant verskyn het van daardie tyd. 

Hy is aangekla van aanranding op die redakteur van die koerant en moes 20 pond boete betaal. Hierdie boete is deur die boere wat die verhoor bygewoon het betaal. 

Hy het besef dat die kommunikasie tussen die vegtende boere nie goed was nie en het die Verkennerskorps gestig. Hy was die stigter en leier van hierdie korps. Dit het bekend gestaan as die Danie Theron Verkenners. Boodskappe is vanaf so ver as Pietersburg reg oor die land geneem. Dit is op een van hierdie lang togte wat hy besef het dat ‘n mens baie verder en vinniger per fiets kan ry as per perd. As boodskappe oor kort afstande geneem moes word, is daar steeds van perde gebruik gemaak.

Op ‘n keer moes Danie Theron oor ‘n lang afstand op sy hande en kniee van die een Generaal na die ander kruip om ‘n boodskap deur die Engelse linie te kry. 

Die Monument staan op ‘n koppie waar Danie verkenning gaan doen het en toe op ‘n groep Engelse soldate afgekom het. Met ‘n Mauser het hy drie gedood en vier gewond. ‘n Engelse generaal, Generaal Hart, het die skermutseling gehoor en gedink daar is ‘n hele Boeremag op die koppie. Hy het toe vier gewone kannone en een skeeps kanon op die koppie gerig en daar is Danie Theron gedood.

Die monument is opgerig ter herdenking van Danie Theron en dat almal kan onthou dat hy ‘n vegter was vir Afrikaner regte en dat daar in sy hart, die vlam van vryheid hoog gebrand het. Die monument is 50 jaar na sy dood opgerig deur Boeremense wat nog steeds die vlam van vryheid ook in hulle harte voel brand. 

Wat ‘n wonderlike ondervinding! Ek wens alle Afrikaner-kinders die voorreg kan geniet wat ons het en dat hulle die helde van ons Geskiedenis kan leer ken soos ons hulle leer ken, van mense wat nog vir ons en die geskiedenis omgee. 

Terug by die skool het ons ‘n Karee-boom geplant ter ere van Danie Theron, sodat ons hier by die skool altyd aan hom sal dink en aan dit wat hy vir ons Afrikaners gedoen het.

Die dag is afgesluit met ‘n bring en braai en die brawes onder ons het ‘n paar spelle Jukskei gespeel, net om dit gesellig te hou

049

020