CVO Brandwag Golf Dag

CVO Brandwag Gholfdag Uitnodiging

Wie is CVO Brandwag

 

Skool wapen

Skool wapen

 

 

CVO Brandwag is ‘n ouergedrewe skool waar die ouers eienaarskap neem van hulle kinders se opvoeding. Die hoekstene van die opvoeding word gevorm deur ‘n Christelike gereformeerde lewens en wereld beskouing, die uitlewing en uitbouing van die Afrikaner se volkseie geskiedenis, taal, kultuur en die verskaffing van gehalte onderwys.

CVO Brandwag is gebore uit die versigting van Christelikke Afrikaner ouers om vir hulle kinders die waardes soos bo genoem te bied. Die skool bestaan al sedert 1992 en is ten volle geakrediteer deur UMALUSI en is geregistreer by die onderwysdepartement.

CVO Brandwag is ‘n Artikel 21 Maatskappy en is nie gerig op winsbejag nie en alle fondse wat gein word, word aan die opvoeding van die kinders gespandeer.

Die skool gebruik nie staatssubsidie nie en al die uitgawes van die skool word deur skoolfondse, en fondsinsamelingsprojekte gegenereer. Skoolfondse is soortgelyk aan openbare skole se skoolfonds om kompeteerend te bly.

Leave a Reply